SELECT XML_14_BARCA_PKG.getObras_Filtro( 829636,MENU) AS RS FROM DUAL
Llibres - Editorial Barcanova

Història del món contemporani

Història del món contemporani 1r Batxillerat. Llibre de l'alumne

Cristòfol-A. Trepat; Núria Feliu; Concha Fuentes; Josep Otón
  • ISBN: 978-84-489-4053-9
  • Cod. Comercial: 1473013
Història del món contemporani 1r Batxillerat. Llibre digital alumne

Cristòfol-A Trepat
  • ISBN: 978-84-489-4069-0
  • Cod. Comercial: 3311613
Història del món contemporani 1r Batxillerat. Llibre digital professor
Cristòfol A Trepat
  • ISBN: 978-84-489-4110-9
  • Cod. Comercial: 3341614
To Top