SELECT XML_14_BARCA_PKG.getObras_Filtro( 789640,MENU) AS RS FROM DUAL
Llibres - Editorial Barcanova
Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 375 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 381

Matemàtiques

Eines 6. Matemàtiques

Pablo Martín Martín; José Manuel Gómez Quesada
  • ISBN: 978-84-489-4993-8
  • Cod. Comercial: 1471446
Matemàtiques 6è CS (ed. 2015)

Montserrat Torra Bitlloch (Coordinació); Cecilia Calvo Pesce
  • ISBN: 978-84-489-3537-5
  • Cod. Comercial: 1460154
Eines 6. Matemàtiques (digital)

Luis Ferrero; Pablo Martín; Jose Manuel Gómez
  • ISBN: 978-84-489-4996-9
  • Cod. Comercial: 3311117
Matemàtiques 6è CS. Llibre digital alumne (ed. 2015)

Montserrat Torra Bitlloch (Coordinació)
  • ISBN: 978-84-489-3801-7
  • Cod. Comercial: 3311107
To Top